Kwestionariusz imienny

 

Uruchamiamy zapisy imienne.

Prosimy o ściągnięcie oraz wypełnienie niżej zamieszczonego formularza a następnie przesłanie go na adres salos@donbosco.pl

Uwaga – jeden formularz przypada na jedną drużynę ( w przypadku większej ilości drużyn należy pobrać, wypełnić i odesłać odpowiednią ilość formularzy)

 

Formularz do pobrania: