Informacje

Numer konta:
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa
Kod BIC (SWIFT):BPKOPLPW
PKO BP SA XV O/W-wa nr PL55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: IGRZYSKA SALOS

Cel imprezy

Celem XXIX Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej jest stworzenie młodzieży salezjańskiej możliwości rywalizacji sportowej i budowania przez sport nowego świata, opartego na humanizmie i personalizmie, respektując takie fundamentalne wartości jak: pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, godność osoby, solidarność i fair play.
Szczegółowe cele Igrzysk:

 • sportowy – rywalizacja sportowa młodzieży salezjańskiej całego świata i wyłonienie najlepszych,
 • kulturowy – wymiana wartości pomiędzy przedstawicielami różnych ras, nacji, kultur i społeczeństw
 • poznawczy – poznanie tradycji i kultury Krakowa oraz Polski, a także osiągnięć minionego 30-lecia,
 • promocyjny – ukazanie kulturowych, gospodarczych, turystycznych, sportowych i rozrywkowych walorów Polski, a szczególnie jej dawniej stolicy – Krakowa,
 • integracyjny – zawarcie znajomości i przyjaźni, ważnych z punktu widzenia integracji Polski i Polaków w wymiarze europejskim i światowym,
 • wychowawczy – przygotowanie do życia w zgodzie z podstawowymi wzorami i normami społecznymi, z poszanowaniem odmienności w tworzonym przez młodych nowym świecie bez granic,
 • religijny – stworzenie światowej wspólnoty młodych realizujących swe posłannictwo w oparciu o ewangeliczne zasady i wskazania ks. Bosko.

Zasady uczestnictwa

 1. W Igrzyskach uczestniczy młodzież (dziewczęta i chłopcy) zrzeszona w organizacjach krajowych Polisportive Giovanili Salesiane lub w innych dziełach salezjańskich.
 2. Rozgrywki sportowe prowadzone są w dwóch następujących kategoriach wiekowych:
  o kategoria „A” – 2000 i młodsi
  o kategoria „B” – 2002 i młodsi
 3. Rozgrywki sportowe prowadzone są w następujących dyscyplinach:
  o koszykówka dziewcząt i chłopców kat. „A” i „B”,
  o siatkówka dziewcząt i chłopców kat. „A” i „B”,
  o piłka nożna 11-osobowa chłopców kat. „A” i „B”,
  o piłka nożna 5-osobowa dziewcząt i chłopców kat. „A” i „B”,
  o tenis stołowy (singiel i debel) dziewcząt i chłopców kat. „A” i „B”.
 4. Każdy kraj może zgłosić dowolną ilość drużyn.
 5. Zawodnik może być zgłoszony i brać udział w jednej dyscyplinie sportu i jednej kategorii wiekowej.
 6. Wszyscy zawodnicy biorący udział w Igrzyskach winni posiadać zgodę lekarza na uczestnictwo w zawodach. Za dopełnienie powyższego odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zgłaszający do uczestnictwa w zawodach.
 7. Każdy zespół winien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. Koszulki winny posiadać numery, zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami w danej dyscyplinie sportu.
 8. Zawody w piłce nożnej 11 i 5-osobowej będą rozgrywane na boiskach trawiastych oraz o nawierzchni sztucznej. Zawodnicy winni posiadać obuwie piłkarskie miękkie.
 9. Maksymalna liczebność zespołów:
  o koszykówka – 12 zawodników (czek),
  o siatkówka – 12 zawodników (czek),
  o piłka nożna 11-osobowa – 17 zawodników,
  o piłka nożna 5-osobowa – 10 zawodników (czek),
  o tenis stołowy chłopców – 4 zawodników w każdej kategorii wiekowej,
  o tenis stołowy dziewcząt – 4 zawodniczki w każdej kategorii wiekowej.
 10. Wszyscy uczestnicy Igrzysk są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
  przez organizatora (Salezjańską Organizację Sportową RP). Ubezpieczenie nie
  dotyczy podróży na i z Igrzysk.
 11. Koszt udziału w Igrzyskach : 250 euro
 12. Terminy zgłoszeń:
  o do 31.01.2018 – zgłoszenia drużyn z 50% wpłatą kosztów
  o do 31.03.2018 – zgłoszenia imienne wraz z wpłatą pozostałych 50% kosztów

 

Numer konta:
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa
Kod BIC (SWIFT):BPKOPLPW
PKO BP SA XV O/W-wa nr PL55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: IGRZYSKA SALOS